0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Experiències i necessitats de les persones trans* a l'Atenció Primària de Girona

 

Moltes gràcies per interessar-te per l'estudi titulat Experiències i necessitats de les persones trans* en l'Atenció Primària de Girona. Si t'identifiques com a persona trans* o no-binària et convidem a participar en aquest estudi. La participació és totalment voluntària i consisteix en formar part d'una sessió grupal (amb 3-4 persones trans*) on podràs explicar lliurement les teves experiències en els serveis d'atenció primària i debatre quines són les necessitats en salut de les persones trans*.

Objectius de l'estudi:

- Explorar les experiències en l'àmbit de l'atenció primària de salut de la comunitat trans* a la província de Girona.

- Identificar les necessitats en salut de la comunitat trans* en relació a l'atenció que reben als serveis d'atenció primària de la provincia de Girona.

Qui hi pot participar?

Persones que s'identifiquin com a trans* i/o no-binàries, de 16 anys o més que siguin usuàries dels serveis d'atenció primària de la província de Girona.

Procediment

A continuació, et demanem que responguis un breu qüestionari on et demanarem el teu correu electrònic o número de telèfon per posar-nos en contacte amb tu. Mitjançant la informació recollida en aquest breu qüestionari es elaborarem els grups que realitzaran les sessions de manera que integrin la màxima diversitat d'identitats de gènere i llocs de naixement. També et preguntarem a quin municipi i horari t'aniria bé de fer la sessió grupal i procurarem fer-la en algun dels municipis que hagis triat. Si hi ha moltes persones interessades no podrem incloure-les totes a l'estudi. Properament et contactarem ja sigui per a convidar-te a participar o per agrair-te el teu interès i comunicar-te que el reclutament ja s'ha acabat.

Beneficis

Els resultats d'aquest estudi contribuiran a visibilitzar les vivències i les necessitats en salut de les persones trans* i/o no-binàries i ajudaran a millorar l'atenció sanitària per fer-la més inclusiva.

Confidencialitat. Les meves dades estaran protegides?

L'estudi ha estat aprovat pel Comitè d'Ètica de  l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol). L'estudi es durà a terme sota la responsabilitat de l'IDIAPJGol (d'ara endavant el Responsable del Tractament). El tractament d'aquestes dades es realitzarà en compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques sobre el tractament de dades personals i la lliure circulació de aquestes dades (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals, i per això us comuniquem que podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de dades (LOPD-GDD), davant del Responsable del Tractament amb NIF C60954104 i domicili a Barcelona, ​​Gran Via Corts Catalanes, 587, mitjançant l'adreça de correu electrònic de la investigadora principal del projecte (aliciaares.girona.ics@gencat.cat). Amb la signatura d'aquest document dónes el teu consentiment de forma expressa per tal que les teves dades siguin tractades amb finalitats de recerca en el marc d'aquest projecte, de conformitat amb l'article 6.1.a, 9.2.a del RGPD. Aquestes dades es conservaran durant el temps necessari per a la realització del projecte. Així mateix et demanem el teu consentiment per utilitzar les dades recollides per convidar-te a participar en futurs estudis relacionats amb l'àrea d'especialitat d'aquest estudi de conformitat amb el que estableix la disposició addicional 17.2 a la LOPD-GDD. Aquests nous estudis estaran sotmesos als màxims requisits de confidencialitat i cal que estiguin autoritzats prèviament del Comitè d'ètica de Recerca. T'informem del teu dret a retirar el consentiment per al tractament d'aquestes dades en qualsevol moment mitjançant l'adreça de correu electrònic aliciaares.girona.ics@gencat.cat, així com del teu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant de qualsevol actuació del Responsable del Tractament que consideri que vulnera els teus drets. No es preveuen comunicacions de dades, més enllà de les legalment previstes, ni de tercers que hi hagin d'accedir per a la prestació d'un servei en el marc del desenvolupament d'aquest projecte en la seva condició d'encarregats de tractament. Tampoc transferències internacionals de dades.

I si tinc dubtes sobre la meva participació?

Podeu contactar per correu electrònic a la investigadora principal d'aquest estudi, Alicia Ares a través d'aquest correu electrònic: aliciaares.girona.ics@gencat.cat.

Farem tot el possible per resoldre els vostres dubtes.

 

Moltes gràcies!

Hi ha 9 preguntes en aquesta enquesta.